Varför byggs inte badhuset på en plats invånarna vill besöka? Tänk om!

Foto: Pixabay.com

Det naturliga när det kommer till badhus är dessa placeras på platser man vill besöka, platser som andas trygghet och närhet. Går man runt och frågar människor i staden om de kommer åka ut till Näsby för att besöka det nya badhuset är svaret entydigt nej, vilket för frågan till sin spets om politikerna tänker rätt? Det är dock mycket troligt att ledande politiker upplever att ”alla vill åka till Näsby och bada”, det beror på att mycket få vill ta konflikt eftersom det kan skada karriären och att man omger sig med ja-sägare. Det är säkert så att Näsby är den bästa platsen utifrån ekonomi, drift, men om invånarna inte vill åka dit; tåls det att fråga om man inte tänker fel kring vad man värderar sina beslut på? När den nya poolen 300m därifårn vandaliseras varje natt, och automateld inte längre är något ovanligt i området; får det effekten att människor inte vill åka dit.

Tillgängligheten är lika viktig som tryggheten

För alla som inte bor i centrala Christianstad innebär det att man måste byta bussar för att ta sig till badhuset, det medför längre väntetider och mindre besökare. För personer med bil är placeringen av mindre betydelse, men för många människor är just närheten och tillgängligheten mycket viktig. Ingen person vill inte ägna lång restid eller planera sin resa och tvingas känna att man måste träffa en specifik buss om man ska komma dit och hem; att därför bygga badhuset i stadens utkant är inte genomtänkt alls. För äldre människor innebär bussresor många gånger en otrygghet, eftersom samhället förändrats så negativt de senaste åren. Det är därför troligt att antalet badande pensionärer kommer minska kraftigt när det inte längre blir lika lätt att ta sig till badhuset.

Det nya badhuset blir Näsbys badhus

När Näsbys befintliga utomhuspool inte drar människor från hela kommunen, är det inte troligt att badhuset som placeras i samma område kommer bli mycket bättre i grenen. Däremot kommer det bli ett fantastiskt badhus för de som har gångavstånd dit. När segregationen mellan områdena i kommunen är tydlig, är det inte heller en otrolig tanke att människor kommer dra sig för att åka dit. När man sällan ser unga kvinnor bada på Tiviolibadet pga. den befintliga otryggheten är det inte troligt att denna kommer förbättras genom att flytta badhuset granne med ett område med hög segregation och kriminalitet. Att Högskolan dessutom vill flytta in centralt för även in dimensionen hur området förändras om högskolan försvinner?

Tivolibadets placering är den bästa

Om alternativet är att flytta badhuset dit ingen vill åka är det betydligt bättre att riva det befintliga badet och bygga ett nytt och större på samma plats. Christianstad klarar att inte kunna bada på ett år, eftersom man kan åka till grannkommunerna. För föreningslivet blir det lite samåkning, men det är inget omöjligt uppdrag. Att besöka andra kommuner kan också ge nya positiva upplevelser.

Christianstad måste sluta göra misstag och börja bygga saker människor efterfrågar, det räcker med det DDR-inspirerade Galleria Boulevard. Stadens invånare vill inte åka till Näsby för att bada, och kommer inte resa dit om man förlägger badet där. Istället behöver badet placeras centralt, går det inte att använda befintlig mark bör kommunen titta på de ytor som finns kring vattentornet; ex. parkeringsplatsen eller kasernområdena på norr och öster som också borde kunna utgöra alternativ. När prislappen är så hög på det tilltänkta badhuset är det viktigt att bygget blir på en attraktiv plats för hela staden. Alla kan resa in i staden, men få vill resa ut till ett hörn. När Södertorg inte fungerade för att stadens indirekta geografiska gränser var tydligt inrutade, tåls det att fråga hur populärt ett badhus kan bli i utkanten av staden? När butik efter butik slår igen, är det troligt att ett badhus som flyttas från stadens kärna till dess utkant gynnar eller sänker utvecklingen ytterligare? Stadens politiker måste släppa prestigen och ställa sig frågan vad invånarna vill ha, och sedan utforma förslagen därefter.

Be the first to comment

Kommentera