Alla städer mår bra av olika nyhetskanaler, den anrika tidningen Kristianstadsbladet är duktiga på nyhetsbevakning om vem som odlat den största moroten i kommunen, man är också duktig på att sätta Christianstad på kartan nationellt genom en färgstark ledarskribent. Men hur mycket pratar man om politiska beslut lokalt? Hur mycket kritiseras märkliga beslut lokalt, och hur ofta utmanas våra politiker? Vår historia tar sin utgångspunkt i Oberoende Förnuft (ObF) som är en nationell tidning som inriktat sig att bemöta de konstigheter som upstått över hela Sverige. Många gånger har det ryckt i fingrarna att bemöta de konstigheter som utspelat sig lokalt, vilket resulterat i några insändare; eftersom ObF:s läsare hade tröttnat om var 5:e artikel handlat om lokala frågor i vår stad. Därför tror vi att en ny tidning behövs där människor friare kan uttrycka sina uppfattningar, och där vi kan inrikta oss mer på Christianstad.

Då vår uppfattning är att Christianstad ska stavas efter den kung som präglade staden med sitt namn kommer vi i brödtexterna använda den gamla stavningen, ev. insändare kommer också uppdateras enligt samma praxis. Att stava staden med K är inte bara historielöst, det är också att utmana den kultur, dess arv och sin historia som finns i staden eftersom C4 praktiskt taget finns i många namn. Därför har också vi valt att kalla oss Christianstads Kuriren eller förkortat C4Kuriren. Tidningen har som övergripande syfte att bilda opinion för att byta namn på staden, eftersom det både ser vackrare ut samtidigt som det placerar vår stad bättre på kartan.

Tidningens politiska inriktning är oberoende konservativ, vi erkänner inte genusstudier, marxistisk jämställdhet, åsiktskorridorer utan diskuterar viktiga frågor hur känsliga de än är. Den som argumenterar bäst istället för skriker högst är själva tanken med demokrati, därför släpper vi gärna fram insändare som är välskrivna och som argumenterar för en klok ståndpunkt. För mer information klicka här om Oberoende Förnuft-tidningarnas politiska inriktning.